Vernissasje - Subjektiv form og Galleri Olav

Arrangementsinformasjon

Marte Henriksen presenter på Galleria Kunstfestival en utstilling av digitale bilder, tegninger, maleri og ett broderi.
Bildene er resultatet av å utforske form, materiale og farger på en intuitiv måte med enkle redskaper.

Galleri Olav fra Oslo kommer til Galleria Kunstfestival, og har med seg verk av hele 23 forskjellige kunstnere. Besøkende kan glede seg til å se, og også få muligheten til å kjøpe, verk av blant andre Håkon Gullvåg, Frans Widerberg, Nico Widerberg, Pushwagner, Håkon Bleken og Hans Normann Dahl.

Det vil gjennomføres to runder med vernissasje; én kl. 12:00 og én kl. 12:30.

historie

Restriksjoner

Festspillene Helgeland har iverksatt flere tiltak for å være med på å begrense smitte i den pågående pandemisituasjonen. På et enkelt arrangement vil det være begrenset hvor mange som kan delta, med bakgrunn i størrelsen på lokalet. Det skal være minimum 1 meters mellomrom mellom grupper. En husstand kan sitte sammen, vennegrupper må kjøpe enkeltbilletter og 1-metersregelen gjelder. Hvis du er syk skal du holde deg hjemme.

Alle gjeldende smittevernhensyn er ivaretatt.

Som ansvarlig arrangør må vi vite hvem som er på de ulike forestillingene. Derfor må du som billettkjøper registrere minst navn og mobilnummer når du kjøper billett. Dersom du kjøper billetter til flere enn deg selv, kan du enten føre opp navn på alle som du kjøper billett for, eller selv ha oversikt over hvem du kjøpte billetter til.