Sommernatt ved fjorden - Brønnøy

Arrangementsinformasjon

En sommerkonsert med Charlotte Fongen, Magne Fremmerlid og Odd Johan Overøye.
Sangerparet Charlotte Fongen og Magne Fremmerlid møttes da de begge arbeidet på Den Norske Opera i Oslo. De har gjennom de siste 20 årene holdt utallige konserter sammen i inn og utland. Begge to har røtter fra Nordland, men dette er første gang de holder konserter sammen i denne landsdelen.

Charlotte Fongen er fra Bærum, hun er sopran og har sin utdannelse fra Barrat Dues Musikkinstitutt og Norges musikkhøgskole. Hun var i mange år ansatt ved operaen i Oslo. Hun er nå ansatt i Tønsberg domkirke, og har her ansvar for barne og ungdomskor. Hun er også tilsatt ved Dissimilis kompetansesenter med ansvar for sangopplæring og kor. Hun er en mye brukt freelance sanger, hun komponer og har blant annet skrevet flere musikaler og en opera.

Magne Fremmerlid er bass-baryton fra Skodje på Sunnmøre, og han har sin utdannelse fra Rogaland Musikkonservatorium i Stavanger. Han arbeidet i mange år som lektor i musikk ved Solborg Folkehøgskole og Høgskolen i Vestfold før han ble ansatt i solistensemblet ved Den Norske Opera. Han arbeidet her i nesten 20 år, men ble pensjonist i 2016. han har gjort mer enn 75 forskjellige solistroller, og er stadig engasjert i operaen som freelancer. Magne driver også en utstrakt konsertvirksomhet i inn og utland.

Odd johan Overøye er pianist, komponist og arrangør fra Stordal på Sunnmøre. Han er til daglig ansatt som førsteamanuensis i komposisjon og ved NTNU - Institutt for musikk i Trondheim. Han har sin utdannelse fra Musikkonservatoriet i Trondheim, Norges Musikkhøgskole og The Grove School of Music i Los Angeles. Odd Johan har gjort seg særlig bemerket gjennom sine komposisjoner. Han har komponert kammermusikk, vokalverk, orkestermusikk og musikkteater. Han har skrevet for Trondheimsolistene, Kaunas City Symphony Orchestra, Nidarosdomens Guttekor, Arve Tellefsen og mange andre.

På denne konserten vil vi få en fin  sommerlig blanding av sanger fra musikal og opera, samt  perler fra vår sang og salmeskatt. Flere av Odd Johans vakre sanger vil også bli presentert. Titler som Sommernatt ved fjorden, Summertime, Ol man river, Om eg var ein rik mann og Å eg veit meg eit land.

Velkommen til et møte med Charlotte, Magne og Odd Johan.

  

Restriksjoner

Festspillene Helgeland har iverksatt flere tiltak for å være med på å begrense smitte i den pågående pandemisituasjonen. På et enkelt arrangement vil det være begrenset hvor mange som kan delta, med bakgrunn i størrelsen på lokalet. Det skal være minimum 1 meters mellomrom mellom grupper. En husstand kan sitte sammen, vennegrupper må kjøpe enkeltbilletter og 1-metersregelen gjelder. Hvis du er syk skal du holde deg hjemme.

Alle gjeldende smittevernhensyn er ivaretatt.

Som ansvarlig arrangør må vi vite hvem som er på de ulike forestillingene. Derfor må du som billettkjøper registrere minst navn og mobilnummer når du kjøper billett. Dersom du kjøper billetter til flere enn deg selv, kan du enten føre opp navn på alle som du kjøper billett for, eller selv ha oversikt over hvem du kjøpte billetter til.